Marts Daknis, Riga, Latvia          short creative bio:

from 1999 - graphic & web design
from 2006 – fine art painting and photography

Shows:
2009 – one-man art shows 'Painted In' and '4in1'
2008 and 2009 - participation in annual 'Days of Art' Art Shows

Specialized education
2011 - University of Liepaja, qualification: MA [with Distinction]
2008 - University of Liepaja, qualification: BA in Computer Design [with Distinction]

Fine painting artworks are performed on canvas, or plastic panel.
Technique is synthesis from several methods, including computer graphics, traditional painting with acrylic colour, photography, large format printouts etc., so it could be called multimedial.

All posters are in sizes from A2 to A0, and finished by large format printouts as well as by offset.Marts Daknis, Rīga          īss radošais CV:

Datorgrafika un webdizains no 1999., glezniecība, fotogrāfija no 2006.

Speciālā izglītība
2011. – Liepājas Universitāte, Mg.art [ar izcilību]
2008. – Liepājas Universitāte, bakalaurs datordizainā [ar izcilību]

Izstādes
2009.- personālizstādes "iegleznots/painted in" [Carnikavas Tautas nams]
"izstāde lielveikalā 4vienā" [TC "Mols" Rīgā]
2008. un 2009.-"Mākslas Dienas" [Carnikavas Tautas nams]

Gleznu tehnika ir multimediāla autortehnika, dažādu metožu – tradicionālās glezniecības, datorgrafikas, fotogrāfijas, lielformāta izdrukas - sintēze vienā formātā. Darbi izpildīti uz audekla vai plastmasas.

Plakāti ir izmēros no A2 līdz A0 un realizēti lielformāta izdrukās vai ofsetā.

kontakti/contacts

daknisart@gmail.com
tel./ph. +371 26 359 619, +353 (0)8515 65720